1

Dandelion - Cynhaeaf

Hau, tyfu a rhannu - Ledled yr Alban

Date and time

9 - 11 Medi

Publication date
A woman wearing yellow holds a potato up and her other hand rests on her chest

Gŵyl a gaiff ei chynnal mewn meysydd chwarae, gerddi, meysydd parcio ac unrhyw le arall y gall pobl ddod ynghyd, i ddathlu blwyddyn unigryw o dyfu.

Ble bynnag yr ydych yn yr Alban, bydd lle i chi gwrdd â ffrindiau a theulu, i rannu bwyd ffres, wedi'i dyfu'n lleol, i roi cynnig ar brydau bwyd newydd ac i fwynhau dod ynghyd fel cymuned.

Dewch yn ôl eto i gael rhagor o fanylion am leoliadau'r digwyddiadau.