1

Dandelion Festival - Inverness

Northern Meeting Park

Date and time

2 - 4 Medi

Publication date
Green background with thin white lines and a pink and orange centre with the words 'Dandelion Festival' written in the middle

Cynhelir Gŵyl Dant y Llew olaf ym Mharc Cyfarfod Gogleddol Inverness ar 2–4 Medi.

Dros y penwythnos, bydd y lleoliadau’n cael eu trawsnewid gyda cherddoriaeth fyw, theatr gerdded ryngweithiol, gwyddoniaeth a gweithgareddau creadigol i’r teulu cyfan fel rhan o ŵyl unigryw sy’n meiddio ail-ddychmygu ein perthynas â bwyd a’r blaned.

Bydd cerddorion – i’w cyhoeddi ym mis Mehefin – yn perfformio ar y Pafiliwn o Oleuni Parhaol, fferm fertigol 10-metr ysblennydd a llwyfan cyngherddau wedi’u gwneud o ddwsinau o Ciwbiau o Oleuni Parhaol, a Llwyfan Perllan agos-atoch, yn y rownd.