1

Cysylltu

Anfonwch neges atom!

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych – ond i wneud yn siŵr bod y bobl gywir yn darllen eich neges, gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu at y cyfeiriad gorau o'r rhestr isod. Dylem ddod yn ôl atoch o fewn pum diwrnod gwaith.

Rwyf eisiau gwybod mwy am UNBOXED

Darganfyddwch beth yr ydym yn ei wneud a gwiriwch ein Cwestiynau Cyffredin – ac os oes gennych gwestiwn o hyd, anfonwch e-bost hello@unboxed2022.uk

Mae gen i ymholiad am eich gwefan neu gyfryngau cymdeithasol

Gallwch gysylltu â ni drwy Facebook neu Twitter, neu anfonwch neges e-bost i online@unboxed2022.uk

Rwy'n aelod o'r cyfryngau

Ewch i'n tudalen benodol ar gyfer y wasg i weld y diweddaraf, neu ysgrifennwch at media@unboxed2022.uk

Mae gennyf gwestiwn am ddata

Os nad yw ein polisi preifatrwydd yn ei ateb, anfonwch neges atom ar dp@unboxed2022.uk

Rwyf eisiau cysylltu ag un o'ch timau comisiwn

Mae tudalennau'r prosiect yn cynnwys dolenni i wefannau annibynnol y timau, sy'n cynnwys manylion sut y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol.