1

Cyfranogiad Green Space Dark Skies yng Ngogledd Iwerddon

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg 'Green Space Dark Skies yng Ngogledd Iwerddon' (PDF)

Mae miloedd o gyfranogwyr, neu Lwmenyddion, yn cael eu recriwtio o bob cwr o Ogledd Iwerddon, gan yr arbenigwyr celf awyr agored Walk the Plank, i helpu i greu gweithiau celf awyr agored ar raddfa fawr yn rhai o Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) y rhanbarth ar gyfer Green Space Dark Skies, rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, o fis Ebrill tan fis Medi 2022.

Byddant yn cael eu creu gan gyfranogwyr, y cyfeirir atynt fel Lwmenyddion, wrth iddi nosi. Byddant yn cael eu harwain ar hyd llwybrau neu ddyfrffyrdd yn cario goleuadau clyfar a fydd yn galluogi coreograffi digidol wedi'i gipio ar ffilm, tra hefyd yn sensitif i'r amgylchedd yn ystod y nos.

Bydd Lwmenyddion yn ymgynnull mewn lleoliadau penodedig wrth iddi nosi ac yn cael eu harwain ar hyd llwybrau neu ddyfrffyrdd yn cario goleuadau clyfar a fydd yn galluogi coreograffi digidol wedi'i gipio ar ffilm, tra hefyd yn sensitif i'r amgylchedd yn ystod y nos. I ddiogelu'r lleoedd anhygoel hyn, bydd yr union leoliadau yn cael eu datgelu i'r Lwmenyddion sydd wedi cofrestru i gymryd rhan yn unig. Ni fydd unrhyw wylwyr, ond gall unrhyw un gymryd rhan am ddim cyn belled â'u bod yn cofrestru ymlaen llaw.