1
Read

Celf mewn Mannau Cyhoeddus

Ail ddirprwyaeth ryngwladol i UNBOXED yn edrych ar gelf mewn mannau cyhoeddus

Publication date
photo showing the group of international delegates in front of SEE MONSTER

Mae UNBOXED, mewn partneriaeth â'r British Council, yn croesawu ail ddirprwyaeth ryngwladol sy'n dod â phobl ynghyd sy'n rhaglennu celf ryngddisgyblaethol, sy'n ymgysylltu’n gymdeithasol mewn mannau cyhoeddus.

Maen nhw’n ymweld â sawl comisiwn UNBOXED rhwng 1 a 7 Medi, gan gynnwys PoliNations, ymyrraeth fawr mewn mannau cyhoeddus yn Birmingham, sy'n cynnwys coed pensaernïol enfawr a mwy na 6,000 o blanhigion. Wedi ei gyflwyno yn rhan o Ŵyl Birmingham 2022, mae PoliNations wedi trawsnewid Sgwâr Fictoria hanesyddol yn werddon yng nghanol y ddinas yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau lliwgar, a phob un am ddim.

Ymhlith prosiectau eraill UNBOXED y mae'r ddirprwyaeth yn ymweld â nhw mae StoryTrails, SEE MONSTER, a GALWAD.

Mae'r ddirprwyaeth yn edrych ar brosesau cyfranogol amrywiol a modelau o ymgysylltu dinesig o ddiwylliannau ledled y byd. Mae themâu rhaglenni yn cynnwys cynhyrchu gwaith rhyngddisgyblaethol ar raddfa fawr; meithrin ecosystemau creadigol mewn mannau dinesig; technoleg; hunaniaeth a chelf mewn mannau cyhoeddus; ymgysylltu â'r gymuned; a gwneud lleoedd.

Dyma'r ail ddirprwyaeth ryngwladol a drefnwyd gyda'r British Council. Roedd y gyntaf yn cynnwys ymweliad â gweithgaredd UNBOXED yn ystod Gŵyl Ryngwladol Caeredin.

"Gyda sawl prosiect UNBOXED yn digwydd rhwng mis Awst a mis Medi, mae'n amser perffaith i ddod â gweithwyr proffesiynol celfyddydol ac arweinwyr diwylliannol o bob cwr o'r byd at ei gilydd. Mae pob ymweliad yn cynnig fforwm amserol i fyfyrio ar wahanol syniadau a ffyrdd o weithio, cydweithio a swyddogaeth creadigrwydd wrth ddod o hyd i atebion i broblemau. Mae'r ymweliadau hyn hefyd yn datblygu’r gefnogaeth y mae'r British Council wedi'i rhoi i dimau UNBOXED er mwyn datblygu partneriaethau rhyngwladol yr ydym yn gobeithio y byddant yn parhau ymhell ar ôl i'n rhaglen ni ddod i ben." - Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU.

Dirprwyaeth Gŵyl UNBOXED

Celf mewn Mannau Cyhoeddus:

 • Mae Lim Jian Yi (Daniel) yn gweithio yn Kuala Lumpur, Malaysia. Mae Think City yn sefydliad adfywio ac effaith trefol a sefydlwyd ddeng mlynedd yn ôl.
 • Mae Jadwiga Charzynska yn gweithio yn Gdańsk, Gwlad Pwyl. Penodwyd Jadwiga yn gyfarwyddwr Canolfan Celf Gyfoes LAZNIA yn 2004.
 • Mae Phuong Nguyen yn gweithio yn Hanoi, Fietnam. Phuong yw is-gyfarwyddwr Think Playgrounds, menter gymdeithasol arloesol sy'n canolbwyntio ar ddatblygu mannau cyhoeddus creadigol, ecolegol, a chynaliadwy mewn ardaloedd trefol.
 • Mae Paul Tam yn gweithio yn Hong Kong, Tsieina. Ers mis Mawrth 2020, mae Paul wedi arwain Adran y Celfyddydau Perfformio (PA) fel Cyfarwyddwr Gweithredol Awdurdod Ardal Ddiwylliannol Gorllewin Kowloon.
 • Mae Nindyani (Nin Djani) yn gweithio yn Jakarta, Indonesia. Nindyani yw Curadur Addysg a Rhaglenni Cyhoeddus yn yr Amgueddfa Celf Fodern a Chyfoes yn Nusantara (Amgueddfa MACAN).
 • Mae Anastasia Galimova yn gweithio yn Uzbekistan. Mae'n ymchwilydd sy'n arbenigo mewn barddoniaeth ar hyn o bryd ac yn gweithio yn yr ŵyl gelf ryngddisgyblaethol MOC FEST.
 • Mae Godwin Constantine yn gweithio yn Colombo, Sri Lanka. Theertha International Artists Collective.
 • Mae Gideon Obarzanek yn gweithio yn Melbourne, Awstralia. Gideon yw Cyd-Gyfarwyddwr Artistig a Phrif Weithredwr RISING.
 • Mae Saima Zaidi yn gweithio yn Karachi, Pacistan. Mae Saima yn ddylunydd tecstilau, addysgwr ac artist yn Numaish Karachi - cydweithfa arobryn, ryngddisgyblaethol.
 • Mae Omar Nagati yn gweithio yn Cairo, yr Aifft. Omar yw cyd-sylfaenydd CLUSTER - llwyfan dylunio ac ymchwil trefol annibynnol sydd wedi'i leoli yn Cairo, a sefydlwyd yn 2011.
 • Mae Dominika Kluszczyk yn gweithio yn Wrocław, Gwlad Pwyl. Mae'n gynhyrchydd a darlithydd sy'n gysylltiedig â Chanolfan Gelf WRO cyd-grëwr IP Studio.
 • Mae Faisal Kiwewa yn gweithio yn Kampala, Uganda. Ef yw Cyfarwyddwr Artistig Sefydliad Bayimba - sefydliad aml-gangen sy'n canolbwyntio ar gelfyddydau a diwylliant sy’n codi calon yn Uganda drwy gyfnewid diwylliannol a chreadigrwydd.