1
Read

UNBOXED ar eich ffôn symudol

Publication date
opis logo

Dewch â Chysawd yr Haul i lawr i'r ddaear gyda'r ap Realiti Estynedig Our Place in Space.

Mae’r ap Our Place in Space wedi ei seilio ar fodel wrth raddfa epig o Gysawd yr Haul, ac mae’n eich galluogi i gerdded trwy fersiwn ar raddfa o'n Cysawd yr Haul dros 8.5km. Defnyddiwch yr ap wrth gerdded llwybr cerflun Our Place in Space neu o unrhyw le yn y byd. Wrth i chi deithio ar draws Cysawd yr Haul fe fyddwch yn dod o hyd i ffeithiau am y gofod ac yn dod o hyd i rai o gymeriadau Oliver Jeffers ar hyd y ffordd. Mae'r ap hefyd yn cynnwys barn gosmig ar wrthdaro, gan edrych yn ôl mewn amser ar 'Ni a Nhw' drwy hanes dynol. Wrth i chi gyrraedd diwedd eich taith, ychwanegwch eich seren eich hun at y bydysawd i nodi eich profiad.

Apple app store logo
Google Play store logo

 

polinations app logo

Mae uwch-ardd rithwir PoliNations yn brofiad o ymgolli sy'n dal ein canfyddiadau o hunan ac yn eu hail ddychmygu nhw fel blodau mewn realiti estynedig. Defnyddiwch realiti estynedig i blannu'ch had a gwylio'ch blodyn yn tyfu lle bynnag yr ydych chi. O liw eich blodyn i'r ffordd mae'n symud, mae eich blodyn yn unigryw i chi. Gallwch gymysgu eich blodau ag eraill i groesbeillio a chreu blodau newydd. Byddwch yn rhan o gymuned newydd o dyfwyr digidol mewn profiad unigryw, gan ddathlu'r hunan cyfunol ac unigol.

Apple app store logo
Google Play store logo
story trails app logo

Camwch drwy borth hud a phrofi hanes eich tref, yn y lle y digwyddodd ef. Mae StoryTrails yn dod â straeon heb eu hadrodd i chi o archifau cyfryngau cenedlaethol y BFI a'r BBC wedi'u hailddychmygu gan bobl greadigol leol i fynd â chi ar daith Realiti Estynedig drwy amser a lle. Mae'r casgliad cenedlaethol hwn o dros 30 o straeon gwahanol yn pontio’r DU gyfan, o Omagh i Lambeth, o Abertawe i Dundee.

Apple app store logo
Google Play store logo