1

About Us - Luton

Luton Town Hall

Date and time

14 - 20 Ebrill

Publication date
Luton town hall in the sun

Mae About us yn brofiad awyr agored anhygoel sy’n archwilio ein cysylltiadau diderfyn â’n planed, y bydysawd ehangach a’n gilydd. Dewch i weld yr arddangosfa a’r perfformiad amlgyfrwng awyr agored byw a fydd yn cael eu taflunio bob 25 munud o flaen Neuadd y Dref Luton.

Ar 20 Ebrill am 8.15pm bydd perfformiad hamddenol yn digwydd gyda lefelau is o oleuo ac effeithiau sain tawelach er mwyn lleihau’r straen i aelodau’r gynulleidfa y gallai’r sioe fod yn ormod iddynt.