1

Cyllidwyr a phartneriaid

UNBOXED: Creativity in the UK yw'r rhaglen greadigol fwyaf a mwyaf uchelgeisiol a gyflwynwyd erioed ar y glannau hyn. Mae'n cael ei hariannu a'i chefnogi gan Lywodraeth y DU, Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Cymru.

 Mae'r rhaglen wedi'i chyd-gomisiynu gyda Chyngor Dinas Belfast, EventScotland a Cymru Greadigol. Ymunwch â miliynau o bobl ar gyfer yr archwiliad pwysig hwn o sut mae gan greadigrwydd – ein creadigrwydd ni – y pŵer i newid y byd.

 Bydd partneriaethau gyda'r BBC, y British Council a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau yn cynorthwyo i ddatblygu sgyrsiau byd-eang ar bwysigrwydd creadigrwydd a chydweithio mewn cymdeithas ac ar gyfer ein dyfodol.

Logos of UNBOXED partners and funders