1

Cwcis

Beth wy cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych chi'n ymweld â nhw. Maent yn angenrheidiol er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y safle.

Pam mae cwcis yn cael eu defnyddio?

Gellir defnyddio cwcis at lawer o ddibenion gwahanol. Yn y lle cyntaf, efallai bod angen cwcis i wneud i'r wefan weithredu'n iawn. Er enghraifft, heb gwcis, byddai'n anodd gwneud gwefan i gofio eich bod wedi mewngofnodi neu ymweld â'r wefan o'r blaen, neu yn achos y wefan hon, wedi cael mynediad i'r canolbwynt cyfryngau. Gelwir y rhain yn gwcis gofynnol.

Gellir defnyddio cwcis hefyd i ddadansoddi sut mae gwefan yn cael ei defnyddio, i gyfrif nifer yr ymwelwyr, i ddysgu sut y gellir gwella'r wefan. Mae'r holl ddata tracio a'r defnydd o'r wefan yn cael eu storio'n ddienw ac ni ellir eu cysylltu'n ôl ag ymwelwyr unigol gwefannau. Gelwir y cwcis hyn yn gwcis dadansoddeg.

Yn drydydd, defnyddir cwcis cyfryngau cymdeithasol i alluogi integreiddio cyfryngau cymdeithasol a'ch data gyda'r platfform dan sylw i'r wefan, fel y gallwch hoffi neu rannu tudalen ar unwaith heb orfod ail-ddilysu eich proffil.

Pedwerydd defnydd pwysig cwcis yw galluogi hysbysebu ar-lein, a all gael ei bersonoli i ddangos hysbysebion sy'n fwy perthnasol a diddorol i chi. Gwneir hyn drwy gwcis hysbysebu (wedi'u targedu).

Nid yw'r wefan hon yn defnyddio unrhyw gwcis cyfryngau cymdeithasol na chwcis hysbysebu.

Oni bai eich bod wedi gosod eich porwr i rwystro cwcis yn llwyr, bydd y wefan hon yn defnyddio'r cwcis canlynol ar eich cyfrifiadur.

 

Cwci - _ga, _gid, _gat

Math - Cwcis Dadansoddeg

Diben - Mae Google Analytics yn defnyddio'r wybodaeth o'r cwcis hyn i roi cipolwg ar sut mae pobl yn defnyddio'r wefan, pa mor aml y maen nhw’n ymweld a sut maen nhw’n symud o amgylch y wefan

Ffynhonnell - Parti Cyntaf

Dod i ben - 2 flynedd / 24 awr / 48 awr

 

Cwci - _fbp

Math - Cwcis Dadansoddeg

Diben - Mae Facebook pixel yn defnyddio gwybodaeth o'r cwcis hyn i roi cipolwg ar sut mae pobl yn defnyddio'r wefan, pa mor aml y maen nhw’n ymweld a sut maen nhw’n symud o amgylch y wefan

Ffynhonnell - Parti Cyntaf

Yn dod i ben - 3 Mis

    

Cwci - PHPSESSID

Math - Cwci Gofynnol

Diben - Cwci diogelwch. Storio sesiwn y porwr ac mae'n hanfodol ar gyfer gweithredu'r wefan.

Ffynhonnell - Parti Cyntaf

Dod i ben - Sesiwn (ar ôl gadael y wefan)

 

Cwci -  CookieControl

Math - Cwci Gofynnol

Diben - Defnyddir y cwci hwn i gofio dewis defnyddiwr am gwcis ar unboxed2022.com. Lle mae defnyddwyr wedi nodi dewis o'r blaen, bydd dewis y defnyddiwr hwnnw'n cael ei storio yn y cwci hwn.

Ffynhonnell - Parti Cyntaf

Yn dod i ben - 90 Diwrnod

Mae'r holl gwcis a nodir uchod ar y wefan wedi'u gosod i'r parth gwraidd https://www.unboxed2022.com a dim ond i wefan unboxed2022.com y gellir eu darllen.

Optio i Mewn

Rydym yn dibynnu ar sail caniatâd penodol ar gyfer ein defnydd o gwcis. Mae gennych yr opsiwn i wrthod derbyn cwcis dadansoddeg bob tro y byddwch yn ymweld â'n gwefan. Mae'r gwrthodiad hwn ond yn analluogi olrhain defnydd o'r wefan ac ymddygiad ac nid yw'n cael unrhyw effaith ar berfformiad y ganolfan cyfryngau.

Mae porwyr gwe modern yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr.  I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org

Gwelededd

Mae rhai elfennau o ddata sy'n weladwy i ni fel rhan o'ch defnydd o'r wefan. Y wybodaeth sydd gennym p’un a’i ydych yn derbyn cwcis dadansoddeg neu beidio yw:

  • Y parth rhyngrwyd e.e.  www.organisation.co.uk a chyfeiriad protocol rhyngrwyd (cyfeiriad IP) y byddwch yn defnyddio'r wefan ohono. Mae hwn ar gael gan eich darparwr gwasanaeth rhyngrwyd.
  • Y math o borwr (Internet Explorer neu Google Chrome) a'r system weithredu (Windows, UNIX, macOS ac ati) yr ydych chi'n ei ddefnyddio
  • Y ddyfais yr ydych chi'n ei defnyddio, fel ffôn symudol neu dabled
  • Dyddiad ac amser eich ymweliad
  • Y dudalen(tudalennau) yr ydych chi'n ymweld â nhw
  • Cyfeiriad y wefan yr oeddech yn cysylltu â ni ohoni, a elwir yn atgyfeiriwr (os yw'n berthnasol)

Rydym ond yn defnyddio'r wybodaeth hon uchod i adolygu perfformiad y wefan a'r gweinydd.

Dolenni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill sy'n cael eu rhedeg gan sefydliadau eraill. Mae'r polisi cwcis hwn yn berthnasol i'n gwefan ni yn unig, felly rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw. Ni allwn fod yn gyfrifol am bolisïau ac arferion preifatrwydd na defnyddio cwcis gwefannau eraill hyd yn oed os byddwch yn eu cyrchu gan ddefnyddio dolenni o'n gwefan.

Hefyd, os ydych yn cysylltu â'n gwefan o safle trydydd parti,  ni allwn fod yn gyfrifol am bolisïau ac arferion preifatrwydd perchnogion a gweithredwyr y safle trydydd parti hwnnw ac rydym yn argymell eich bod yn gwirio polisi'r safle trydydd parti hwnnw.

Mwy o gwestiynau?

I gysylltu ag UNBOXED: Creativity in the UK ag ymholiad diogelu data ynglŷn â phrosesu eich data personol, defnyddiwch y manylion canlynol:

Swyddog Diogelu Data,

Festival 2022 Limited,

One Brindley Place,

Birmingham,

B1 2JB

Ebost: dp@unboxed2022.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y defnydd o ddata personol o fewn UNBOXED, ewch i'n hysbysiad Preifatrwydd

Newidiadau i'r hysbysiad cwcis hwn

Rydym yn adolygu ein hysbysiadau cwcis yn rheolaidd. Diweddarwyd hwn ddiwethaf ar 19/10/2021.